Studentarbeten

Några studentarbeten från Campus i12, Digital Design – Surface Designer

Ferrari F430
Skrivet av Rosa Sivertsson
2012-06-18 13:40

Som examensarbete Vårterminen 2012 har Thomas Hansson, Digital Design, formbestämt en front av en Ferrari F430 i Alias Surface Design.

Några utmaningar för studenten:

Detalj vid hjulhuset. En lätt s-formad yta skapades och delades till tre ytor, därefter drogs CV-punkter på plats för hand för att uppnå så bra övergångar som möjligt mellan ytorna.

  

Bumpern. Fillet-ytor ”försvinner” ut till noll i grundytan.

  

Ytor har skapats med mjuka kurvaturövergångar som resulterade i minst 2G kontinuitet i hela modellen. Arbetet genomfördes under 3 veckor i slutet av den 2-åriga utbildningen. Det kan tilläggas att Thomas Hansson uppmärksammades som bästa elev under utbildningen. Han jobbar nu på Semcon Göteborg. Grattis!

 

Alias modellering
Skrivet av Rosa Sivertsson
2012-06-18 15:22
    

 Länk till film om projekt årskurs 1.