SweSurf

SweSurf är ett kunskapsnätverk för alla som har formbestämning/ytmodellering som
huvudsakligt arbetsfält.SweSurf drivs i form av en ideell förening med sitt kansli i Visualization Park i Eksjö.