Medlemsprofilering

Thomas Sahlin, ScaniaThomasSahlin

Skrivet av Rosa Sivertsson
2013-09-19 13:22
Thomas Sahlin, Scania CV AB Jag har arbetat på olika Designavdelningar inom  fordonsindustrin i hela mitt yrkesliv.Startade i början på åttitalet på Volvo’s Designavdelning som modellör. På den tiden så hade Volvo Design ansvaret för all design inom koncernen, så som personbilar, lastbilar, buss och Penta.På den tiden fanns inte någon digital formbestämning. Inga datorer på designavdelningen  överhuvudtaget. Vi gjorde modeller i lera och när vi var nöjda med designen mallade man av lermodellen och mätte dom manuellt. Mallarna användes sedan för att rita upp en så kallad ”spantruta ritning”. Från ritningen byggde man en hård modell för hand, som användes för verktygsframställningen. Antingen gjut man eller fräskopiera fram verktygen från modellen.Jag var på Volvo fram till 1988 då jag började att arbeta som modellörs konsult runt om i världen. Jag började på Ford i Melbourne, Australien. Där var jag i ett och ett halvt år. Sedan flyttade jag i tur ordning till;  – Ford Ghia  Turin, Italien. – Opel Russelsheim, Tyskland.  – Mazda Hiroshima, Japan. – Saab Valmet Uusikaupunki, Finland. – BMW  München. – Mazda Oberursel, Tyskland. Slutligen till Saab Design 1993. Jag arbetade som egenkonsult i totalt sex och ett halvt år. Jag anställdes 1994 på Saab Design. och där började jag mina CAD utbildningar. Det började med Catia V3. Som var både Saabs konstruktions verktyg och det verktyg som användes till formbestämning av interiöra artiklar, denna tid. (Strim användes exteriört).Efter det var jag en av dom första som fick utbildning i Alias och jag blev den första digitala konceptmodellör på Saab.1996 blev jag chef över den digitala konceptmodellering och även all fysisk modellering, så som lera och plaster etc. Jag fick även ansvaret att börja utveckla den digitala visualisering. 1999 fick jag även ansvaret för formbestämning på Saab. Samtidigt bytte konstruktion CAD system från Catia till Unigraphic. Med det så hade vi fyra olika CAD system på Saab Design. UG, Catia, Strim och Alias. Det stora projektet just då var den nya 9-3.an och att arbeta med den med den i fyra CAD system var inte optimalt. Vi renodlade detta till att modellera / formbestämma allt i Alias och sedan releasa dessa i UG. I samband, när Opel/Vauxhall och Saab skulle integreras till GME  (General Motors Europa) 2005. Fick jag jobbet som GME’s Digitala  Design Manager. Med ansvar för all digital modellering (koncept &  formbestämning) inom GME. I Tyskland, Sverige och även en del av GM Indiens digitala modellering. Jag var placerad i Russelsheim. Men jag  hade även kontor i Trollhättan och Göteborg samtidigt. (Vi hade personal  på dessa orter.)2009 bestämde GM att de skulle sälja Saab.Jag flyttade tillbaka till Saab som Digital Design och Studio Manager. Där satte vi upp Saab’s Designstudio på nytt. Anställde personal och renodlade processer för designverksamheten. Där var jag kvar fram till konkursen i december 2011.I januari 2012 började jag på Scania som Head of Digital Models. Här är jag ansvarig för alla Surface Designer och Studioingenjörer, både för Lastbilar och Bussar. Har även ansvaret för fordonsegenskapen ”Technical Design Quality”.

Med Vänliga Hälsningar / Best Regards / Mit freundlichen Grüßen

 

Thomas Sahlin

Skrivet av Rosa Sivertsson
2012-10-02 11:58

Marcus Waser, Göteborgs Stad Utbildning

Min första riktiga kontakt med CAD-världen var i mitten på 80-talet då jag arbetade på en konsultfirma med att konstruera hus. Under fyra månader arbetade jag bl.a. med att utvärdera ett CAD-system, Medusa. Min slutsats var att ”det där med CAD är nog inget för en byggnadskonstruktör.” – Det har jag fått äta upp! Till mitt försvar kan man väl tillägga att dåtidens system var allt annat än användarvänliga.

10 år senare flyttade jag till Göteborg, jag är en s.k. kärleksinvandrare, och gick en Virtual Realityutbildning på Hisingens vuxengymnasium. Jag lämnade aldrig skolans värld utan började arbeta som lärare och datoradministratör, det blev även en del uppdrag på den delen av skolan som kallades VR-labbet. Jag har undervisat i många ämnen och utbildningar, även i utbildningen Designteknik som utbildar formbestämmare. Flera år senare tog jag klivet vidare till att bli utbildningsledare, fortfarande på samma skola som idag heter Göteborgs Stad Utbildning. Att utbildningen Designteknik hamnade under mitt ansvarsområde var en självklarhet.

Rollen som utbildningsledare är administrativ och handlar mycket om organisation och ledning av utbildningar. Jag saknar visserligen den nära kontakt jag fick med de studerande i klassrummet. I gengäld har jag numera en tätare kontakt med näringslivet vilket också är mycket inspirerande, att förse branschen med den kompetens som efterfrågas är en stark drivkraft hos mig. Det är roligt och intressant att ingå i SWESURFs styrelse och delta i arbetet med att skapa ett starkt närverk.

 

Johan Gustafsson, Cliff Design

Skrivet av Rosa Sivertsson
2012-06-27 14:01

Vad har du för bakgrund?

Jag har 4 årig teknisk gymnasieutbildning, samt några påbygnader inom ekonomi och CAD/CAM (1988-94).1995 fick jag chansen att visa min formkänsla. Gjorde en bil i lera i skala 1:5 ihop med en designer. På det fick jag jobb på Pronima och fick chansen att lära mig Alias och Catia.

 Var arbetar du nu?

Nu arbetar jag på Cliff Design, och har gjort så, om än i olika former, sedan -99. Idag är jag delägare i företaget ihop med 11 personer.

 Hur ser din arbetsdag ut?

Jag ”konsult på plats” på VCE (Volvo Construction Equipment). Vi formger arbetsmaskiner, produktsortimentet är hur stort som helst, allt från små grävmaskiner till stora hjullastare.

 Vilket cadsystem arbetar du med?

Jag arbetar i Icem-Surf. Ett lätt och effektivt program att ”formbestämma” i.

 Vilken är din titel?

Min titel är ”formbestämmare”.

 Har du ett roligt arbete som är utvecklande?

Att arbeta med design är roligt. Att få vara med och sätta form på morgondagens fordon är inspirerande.

 Hur ser du på framtiden?

Känslan är väl att spetskompetensen formbestämning kommer finnas kvar ett bra tag till framöver… verktyget kan komma att ändras, men kunskapen kommer fortsätta vara efterfrågad.